Меню Затваряне

Обследване за енергийна ефективност на сгради

Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за „енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение в сгради“

Консултантски услуги и изготвяне на енергийни одити по Оперативни програми

Консултации в областта на енергетиката и управление на Инвестиционни проекти

Проектиране и въвеждане в експлоатация на енергийни системи

Енергиен мониторинг

Инфрачервена термовизионна диагностика на сгради и промишлени обекти

Диагностика на течове