Меню Затваряне

Инфрачервена термографска камера GUIDIR IR928+

 

ircameraКак да намалим енергийните загуби поради топлинни мостове, повреди в промишлени системи, машини, съоръжения, пещи и леярни? Стремежът да се строят енергийно-ефективни сгради поражда и стремеж към намаляване на загуби от топлопреминаване през критични детайли. Идеалното решение за решаването на този и много други проблеми във Вашите сградите и промишлените предприятия са инфрачервените термографските снимки.

Инфрачервената камера GUIDIR IR928+ модел 2006г., с която разполага „ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ” АД заснема в спектралния диапазон 8-14 µm. С нея може да се измерват температури между -20 °С до +500 °С (с възможност за разширение до 1500 °С с точност ±1°С или ±1%. IR928+ е допълнена с аналитичен софтуер, който предоставя широк обхват за функциите на температурните измервания, улеснение при изготвянето на доклади, съхранение и конвертиране на изображения, анализ, обработка и отпечатване на термограмите. Пестенето на енергия е една от основните насоки на устойчивото развитие. Поради прогресивно намаляващите запаси от изкопаеми горива и все още непълно усвоената енергия от възобновяеми източници, енергоспестяващи мерки трябва да се предприемат на всички нива от дългата верига на консумацията на енергия. Добре изолираните съвременни сгради често страдат от проблеми с кондензация на влага и непредвидени загуби на енергия. Чрез визуализирането на термичните аномалии, с помощта на инфрачервена термография се създава възможност с лекота да се установят зоните, в които има конденз в структурните материали, скрити течове или проблеми, свързани с некомпетентно изпълнение на сградата. С термографски снимки също се откриват топлинни мостове и зони с повишена влажност, където е възможна появата на плесени.

Принцип на действие

Инфрачервената камера функционират по начин, подобен на този на конвенционалните камери, с тази разлика, че вместо видимата светлина, за формиране на изображението използват инфрачервено лъчение. Основното физично явление, което се използва при термографските снимки, е излъчвателната способност на телата. Всяко нагрято тяло излъчва определено количество енергия, което е функция на температурата му. Колкото по-висока е тя, толкова по-силна е инфрачервената емисия, която тялото излъчва. Термографската камера улавя тази радиация, както обикновената улавя видимата светлина. Последната изобщо не участва при оформянето на изображението, поради което инфрачервените камери могат да работят и при абсолютна тъмнина.

ir6
ir5
ir4
ir3
ir2
ir1
previous arrow
next arrow

Течове

Термографията е лесноприложим и ефективен метод за откриване на течове в тръбите, особено когато последните са вградени в сградните елементи и са разположени под слой циментова замазка. Понеже специфичната топлина на водата е много по-голяма от тази на въздуха и тя се нагрява и изстива много по-бавно, намокрените части от подовата конструкция винаги имат различна температура от тази на околните части. Когато конструкцията е силно нагрята, мокрите петна са значително по-студени и обратно. Това позволява лесно и с много голяма точност да се локализират местата на течовете, като се спестява значително време и средства за отстраняване на повредата.

Енергийни загуби

Инфрачервените камери помагат за определяне и обследване на термичната физика както на съществуващи, така и на строящи се сгради. В процеса на строителство чрез термографски снимки може да се установи как се развива отделянето на влага от конструкциите и дали има проблем с вложените материали. Ако поради невнимание или некомпетентност е използван материал с непроверени термични качества, неговото наличие моментално ще се отрази на термографската снимка и има възможност проблемът да се премахне още в зародиш.

Саниране

Заснемането с термографска камера е почти задължително преди топлотехническо саниране на стари сгради. Това важи с особена сила за едропанелни сгради, при които в повечето случаи изпълнението на връзките е истинска загадка. Термографските снимки разкриват всички съществуващи проблеми под фасадната мазилка. Това позволява в процеса на санирането да се обърне по-голямо внимание на критичните детайли, които могат да увеличат значително топлинните загуби.

Уплътняване на фуги

Фугите, даващи възможност за безпрепятствено проникване на външен студен въздух в помещенията, понякога също са трудни за локализиране. Въпреки че в повечето сгради те се виждат с просто око, когато това е невъзможно, се прилага специална процедура, неизменна част от която е термографската снимка. Първоначално в помещението или в цялата сграда се индуцира намалено атмосферно налягане.

Покриви

С инфрачервено сканиране проблемните зони се локализират прецизно и разходите се намаляват значително. Насочването е точно перпендикулярно, при което проблемите, възникващи от рефлективни повърхности се намаляват драстично. Има възможност за заснемане от различна височина и различен ъгъл. Чрез подновяване само на засегнатите зони, вместо подмяна на цялата покривна конструкция, се постига огромна икономия на труд и средства, без да се прави компромис с качеството. Инфрачервената технология е най-бързият и най-надеждният начин за откриване на конструктивни дефекти: проблеми с уплътняването на прозорците, неправилно изпълнение на детайлите в сглобяеми сгради, използване на по-нискокачествени материали за невидимите части на конструкцията, вентилация на сградите. Микроклиматът в помещенията има значително влияние върху здравето на хората, настроение и работоспособност. Различните замърсители във въздуха могат да причинят така наречения синдром „болна сграда”, при които кондицията на всички обитатели е далеч под желаното. Той обикновено се дължи на проблеми във вентилационната система, които са почти невъзможно да бъдат открити без термографска камера. Термографските снимки помагат и при огнезащитата на сгради. Пукнатини и нестабилни кострукции на комини и отдушници на отоплителни системи се откриват без усилие още с появата им. Зоните с опасно висока температура, в които може да възникне пожар, се забелязват моментално на инфрачервената снимка. Обекти и съоръжения, повреди по инсталации, паропроводи, абонатни станции, пещи, проводници, трансформатори, триещи се части на машини и съоръжения, двигатели и други системи, излъчващи топлина и флиуди. Посредством този визуален метод се констатират топлинните загуби, намалява се риска от възникване на аварии, установяват се повреди, които с обикновенните способи са трудно откриваеми. Голямата дистанция, от която се регистрира топлинно излъчване, позволява да се правят снимки от въздуха за изследване на мостове и язовирни стени, на различни тръбопроводи за пренос на газ, нефт и други продукти.