Меню Затваряне

ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД АД изготви обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Варна по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата), приета с Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет, съдържащо условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.
Следим с нетърпение строително-ремонтните дейности по изпълнението на предписаните от обследването мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и ще ви информираме своевременно за развитието им.