Меню Затваряне

Новини

ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД информира, че лицата, вписани в публичните регистри по чл.44, ал.1 ЗЕЕ и чл.60, ал.1 ЗЕЕ са длъжни в срок до 31 януари да изготвят и представят в Агенция за устойчиво енергийно развитие – София информационната форма за извършените от тях дейности по обследване за енергийна ефективност през предходната година.
Възползвайте се от удобството да подадете необходимата информация чрез електронните услуги, предоставяни от Агенция за устойчиво енергийно развитие – София.