Меню Затваряне

Фирмен профил

ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД  е създадено през 2005г. като развиваната от дружеството дейност е приоритетно насочена към предоставянето на консултантски услуги в областта на енергийния сектор.

Фирмата е вписана в регистрите, водени към Агенция за устойчиво енергийно развитие (правоприемник на Агенция по енергийна ефективност) от 2006г. и притежава задължителните удостоверения като лице, сертифицирано за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи.

Компанията е съучредител и пълноправен член на Камара на енергийните одитори – гр. София.

ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД  разполага с екип от проектанти, консултанти, юристи и сертифицирани специалисти  за извършване на енергийно обследване на сгради и промишлени обекти, както и работещи по проекти, свързани с енергийната ефективност и оперативни програми за финансиране. Притежаваното от компанията собствено и модерно техническо оборудване, осигурява сигурност, прецизност и бързина при използването му.

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015 от DNV-GL.

about01                         about03

ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД разполага с  допълнителна техника, позволяваща заснемането на обекти посредством инфрачервена термовизионна камера, отчитаща топлинните загуби на сградата, както и откриването на технически неизправности по външни ограждащи елементи, водопроводни мрежи,  електрозахранващи системи и инсталации, промишлени системи и производствени съоръжения.