За фирмата

За „Газ Флоу Контрол“ АД

“ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ” АД е регистрирана в Агенцията по Енергийна ефективност под № 0056/ 16.01.2006 г.

Фирмата разполага с екипи от сертифицирани специалисти, за извършване на енергийно обследване на сгради и промишлени системи, както и техника, позволяваща заснемане на обектите с инфрачервена камера, отчитаща топлинните загуби.

about01  about03  about02

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 от 17.04.2006 г., и е водещ партньор в консорциум ДЗЗД “ЕГЕ Консултинг”, избран за консултант на Фонд Енергийна Ефективност през 2006г., както и координатор в ДЗЗД “Газ Флоу Контрол Консорциум”, спечелил търг за Обществена поръчка за задължително обследване на сгради държавна и общинска собственост на Агенцията по Енергийна ефективност през месец август 2006г.

Фирма “Газ Флоу Контрол” АД разполага с техника, позволяваща заснемането на обекти посредством инфрачервена термовизионна камера, отчитаща топлинните загуби на сградата, както и откриването на технически неизправности по електрозахранващи системи и инсталации, промишлени системи и производствени съоръжения. Посредством Ултразвукова система за ранна диагностика“Шпионин 101”, могат да се вземат мерки, още преди да е настъпила аварията, своевременно могат да се планират ремонти преди да се стигне до смущения в производството.